img

VİNCİN TARİHÇESİ

İLK VİNÇ NE ZAMAN NEREDE KULLANILDI ?

 

Vinç, büyük iş ilanlarında her çeşit devinimini kolaylıkla yapmasını sağlayan tekerlekli, özel yapıda bir makina sistemidir.

İlk tasarımı Romalı mimar Vitruvius'un MÖ 10. yıllarında yazdığı bir kitapta görülmüştür. Bu vinç tepesinde makara bulunan ve halatlarla sabitlenen bir direkten oluşuyordu. Makaradan geçen başka bir halat yüklere bağlanıyor ve kölelerin çevirdiği ayak değirmeniyle kaldırılıyordu.Daha sonra 15. yüzyılda İtalya'da palangalı vinç adı verilen daha kullanışlı bir vinç tasarlandı. Buhar gücüyle çalışan ilk vinci ise 19. yüzyılda İskoçyalı John Rennieyapmıştır. Vinç denen makineler, yükleri kaldırıp bir başka yere aktarmaya yarar.Basit kollu vinçler, bumba denen uzun ve eğik bir vinç kolu ile bu kolu taşıyan ve seren denen bir direk ya da kuleden oluşur.

Serenin ve vinç kolunun tepesinden bir gergi geçer; gerginin uzunluğu değiştirilebilir ve böylece serene farklı uzaklıklardaki yükler kaldırılabilir. Yükün kaldırılması, makaralar üzerinden dolanan tel halatın bir tambura sarılmasıyla sağlanır.

 


Ürün Bilgi / Talep Formu
İsterseniz PDF, Word, excel ve Resim formatlarında dosya gönderebilirsiniz.

|Başa Dön